Regulamin

Regulamin

1. Zasada odwoływania wizyt

Wizytę należy odwołać lub przesunąć do godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego
wizytę. Zmiany możesz dokonać telefonicznie lub przez SMS na numer: 518 204 104.
Jeżeli odwołujesz wizytę po godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego lub w tym samym
dniu, w którym ma odbyć się spotkanie – zobowiązujesz się do poniesienia 100% kosztów
anulowanej wizyty.

2. Dwukrotne odwołanie wizyty

Jeżeli dwukrotnie odwołasz spotkanie niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie –
wszystkie poczynione przez Ciebie rezerwacje zostaną zawieszone. Dopiero po
uiszczeniu należności za dwie nieodbyte wizyty – kolejna rezerwacja staje się aktualna.

Warunkiem odblokowania rezerwacji jest uiszczenie zaległej zapłaty przynajmniej dwa dni
robocze przed umówionym spotkaniem (przelewem na konto bankowe: 71 1090 2558
0000 0001 4158 9372).

3. Powiadomienie o spóźnieniu

Jeżeli z jakichkolwiek względów przewidujesz, że nie uda Ci się przy być punktualnie na
spotkanie z psychologiem, zgłoś to pod numer 518 204 104. W razie braku informacji,
mam obowiązek czekać na Ciebie 15 min.

4. Formy płatności za spotkanie

Płatność bezpośrednio, po zakończeniu spotkania gotówką.
Spotkanie on-line – płatność przed terminem wizyty przelewem na konto bankowe
(Kinga Palewska, 71 1090 2558 0000 0001 4158 9372) potwierdzenie dokonanej płatności
należy przesłać na adres: kpalewskapsycholog@gmail.com
do godz. 18:00 dnia roboczego poprzedzającego spotkanie.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych